Skocz do zawartości

Zdjęcie
- - - - -

Regulamin forum


2 odpowiedzi w tym temacie

#1 Rafał

Rafał

  Administrator

 • Administrators
 • 159 postów
 • LokalizacjaUnitraFan.pl

Napisano 25 sierpień 2014 - 01:50

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin przedstawia warunki uczestnictwa w Forum unitrafan.pl. Regulamin staje się wiążący z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego lub w chwili zaakceptowania po wprowadzonych poprawkach.
2. Administracja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w dowolnym momencie.
3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Forum zgodnie z zasadami powszechnie uznanych norm moralnych, zasad netykiety i nie naruszając polskiego prawa. Administracja zapewnia, że będzie chroniła języka polskiego zgodnie z wymogami

Zaloguj się lub Zarejestruj aby zobaczyć ukryta zawartość.

.
4. Kwestie nie uregulowane niniejszym regulaminem nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez administrację Forum.

5.Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

II. PUBLIKOWANIE TREŚCI
1. Zabrania się zamieszczania na Forum i rozpowszechniania materiałów zawierających treści ogólnie przyjęte jako niewłaściwe, m.in. treści obraźliwych, pornograficznych, nienawistnych, zawierających groźby, nawołujące do ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu, konfliktów między narodami a w szczególności niezgodnych z polskim prawem.-- Zakazuje się rozpowszechniania piractwa w każdej formie, dotyczy to:wskazywania źródeł w celu pozyskania nielegalnego oprogramowania ; przekazywanie nielegalnie pozyskanego oprogramowania ; podawania seriali, cracków etc. ; udzielania informacji pozwalających korzystać w sposób nielegalny z oprogramowania ; zakazuje się zadawania pytań o sposób pozyskania rzeczy, o których powyżej ; zakazuje się przywłaszczania/łamania praw autorskich.
2. Użytkownik jest zobowiązany do ważenia swoich wypowiedzi, tak by nie obrażały uczuć oraz przekonań innych.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że osoby funkcyjne Forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba.
4. Użytkownik, który swoimi wypowiedziami będzie zaniżał poziom dyskusji Forum lub spójność wątków, w szczególności poprzez: - pisanie postów odbiegających znacząco od tematu głównego - niestosowanie się do zasad ortografii - wulgarne wypowiedzi (omijanie Cenzora Forum) - wypowiedzi tzw. zaczepne pod adresem innych Użytkowników - wypowiedzi, które w swej treści mogą burzyć porządek i relacje między Użytkownikami Forum - pisanie językiem niezrozumiałym lub budzącym wątpliwości, co do intencji - wypowiedzi zaburzające poprawną komunikację między Użytkownikami Forum, - odsyłanie Użytkowników do innych serwisów w celu uzyskania odpowiedzi, może zostać upomniany prywatnie, publicznie, może otrzymać negatywną reputację, może otrzymać oficjalne ostrzeżenie, może zostać zablokowany na czas określony lub nieokreślony, a w ostateczności nawet usunięty z listy użytkowników Forum.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zaniżanie poziomu dyskusji Forum poprzez pisanie postów odbiegających znacząco od tematu głównego, wypowiedzi, które w swej treści mogą burzyć porządek i relacje między Użytkownikami Forum, oznaczają również publiczne upominanie innych, regularnych Użytkowników o zasadach ortografii, gramatyki, interpunkcji czy spójności wypowiedzi i tym podobnych. Prosimy o niestosowanie publicznego upominania Użytkowników o zasadach pisowni, spójności wypowiedzi i tym podobnych bez zgody osób funkcyjnych na Forum. Prosimy i zachęcamy by wszelkie uwagi odbiegające od założonego tematu kierować poprzez wysyłanie prywatnych wiadomości (PM) do danej osoby, z wskazaniem błędów i poprawnej wersji.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zaniżanie poziomu dyskusji Forum poprzez odsyłanie Użytkowników do innych serwisów w celu uzyskania odpowiedzi rozumiane jest także przez odsyłanie Użytkowników do wyszukiwarek, podawanie linków do wyszukiwarek jako jedynej "odpowiedzi" na postawione pytanie (bez względu na to czy link kieruje do strony głównej wyszukiwarki czy do wyników wyszukiwania), chyba, że wynik wyszukiwania lub adres wyszukiwarki podany jest jedynie jako uzupełnienie wyczerpującej wypowiedzi - odpowiedzi na postawione pytanie, którym Użytkownik się posiłkuje lub wskazuje na możliwość uzyskania dalszych odpowiedzi.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podpis redagowany w profilu Użytkownika jest to blok tekstu, który może być dodawany do postów. Dozwolona ilość linków reklamowych (nonprofit) klikanych wynosi 1 szt.Można stosować więcej linków, ale jedynie w domenie unitrafan.pl. Dozwolona ilość linii to 5, linia pusta także jest linią.Można umieszczać grafikę - w rozsądnych wymiarach - kwestie sporne rozstrzyga Administracja i decyzja jest nieodwołalna.
8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż posty/wiadomości napisane na Forum stanowią wyłączną własność autora, w myśl prawa autorskiego, ale w przypadku usunięcia Użytkownika z listy użytkowników Forum, Użytkownik zgadza się na to by posty/wiadomości pozostały na Forum nie zaburzając sensu dyskusji, której te posty/wiadomości są częścią.
9. Użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania treści serwisów stanowiących konkurencję, obejmujących treści identyczne lub podobne dla właściwego serwisu. Treści takie zostaną usunięte, a użytkownik może zostać ostrzeżony.
10. Użytkownik zobowiązuje się do uzyskiwania pomocy w ramach ogólnego tematu związanego z sprzętem Unitra tylko na forum w tematach. Zabrania się korzystania w tym celu z prywatnych wiadomości, statusów, shoutboxa, a także każdego innego miejsca.

11.Administrator Serwisu ma prawo do zmniejszania/kompresowania Materiałów Użytkownika, a także do ich wykorzystywania w treściach reklamowych oraz aplikacjach związanych z serwisem unitrafan.pl na innych urządzeniach niż komputer np. na telefonie, tablecie, czy telewizorze. Nie ma też obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie.

12.Administrator ma prawo do weryfikacji autentyczności Materiałów w dowolnym czasie poprzez wezwania Użytkownika do przesłania aktualnego zdjęcia z kartką w ręku (spisany login i data) na tle monitora z widoczną stroną serwisu.

13.Zdjęcia zebrane w trybie punktu. 12 zostaną użyte wyłącznie do celów weryfikacji.

14.Niezastosowanie się do poleceń Administratora w trybie punktu. 12 skutkuje nałożeniem blokady stałej bądź czasowej lub całkowitym usunięciem konta.

15.Wszystkie materiały zawarte w serwisie unitrafan.pl mogą być wykorzystanie na potrzeby właściciela serwisu w innych serwisach pokrewnych właściciela (unitrablog.pl , profilu Facebook :

Zaloguj się lub Zarejestruj aby zobaczyć ukryta zawartość.

)

15.1.Materiały publikowane zgodnie z 15 punktem będą zawierały pełen opis osoby publikującej zdjęcie. Nick oraz odnośnik do profilu autora na forum.

15.2.Autor Danego zdjęcia zostanie powiadomiony o każdym użyciu jego zdjęcia bądź pliku.Autorowi zostanie również przesłany odnośnik w który został użyty dany materiał.

15.3.Autor danego materiału może się nie zgodzić na publikację jego własności (danego zdjęcia bądź pliku) powinien wtedy poinformować o tym mailowo administratora serwisu poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem:

Zaloguj się lub Zarejestruj aby zobaczyć ukryta zawartość.

15.4.Administrator zobowiązany jest do usunięcia danego materiału w przeciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia przez użytkownika wynikającego z punktu 15.3 regulaminu.

 

 

III - Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu

1.Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończy proces rejestracji oraz zaakceptuje treść Regulaminu w całości.

2.Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie:

Zaloguj się lub Zarejestruj aby zobaczyć ukryta zawartość.

, zaakceptowaniu regulaminu oraz potwierdzeniu adresu mailowego poprzez kliknięcie w link. Każdy użytkownik otrzymuje link potwierdzający na maila podanego w procesie rejestracji konta.

3.Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.

4.Użytkownik może posiadać maksymalnie 3 Konta w Serwisie.

5.Przekazywanie hasła do Konta osobom trzecim jest zabronione.

6.Z Konta może korzystać wyłącznie Użytkownik. Zabronione jest zakładanie i używanie kont przez 2 lub więcej osób jednocześnie. Wyjątek stanowią Profile Specjalne.

7.Konta nieużywane przez 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte.

8.W przypadku rozpoczęcia procedury przewidzianej punkcie. 7, Użytkownik zostanie poinformowany o zamiarze usunięcia Konta przez Administratora serwisu. W razie braku sprzeciwu w ciągu 30 dni, Konto zostaje usunięte.

Uwagi końcowe:
1. Wymagając szacunku na forum, okaż szacunek innym jego użytkownikom.
2. Staraj się nie pisać pod wpływem emocji, szczególnie tych negatywnych.
3. Zanim zatwierdzisz swój post, przeczytaj go jeszcze raz, sprawdź błędy i zastanów się, czy twoja wypowiedz zawiera przekaz, który wyraża twoje poglądy i z którym chcesz być identyfikowany przez czytelników.
4. Pamiętaj, że wbrew powszechnej opinii nie jesteś anonimową postacią w internecie!
5. Administracja nie odpowiada za wypowiedzi użytkowników forum.
6. Konta nie są kasowane na żądanie. Wliczając w to treści dodane z danego konta użytkownika

7.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

1)      ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

2)      ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

Ostatnia zmiana regulaminu : 09.12. 2014


 • 0

#2 Rafał

Rafał

  Administrator

 • Administrators
 • 159 postów
 • LokalizacjaUnitraFan.pl

Napisano 09 grudzień 2014 - 08:37

Aktualizacja regulaminu dnia 09.12. 2014

Dodano:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.5

PUBLIKOWANIE TREŚCI

 

Punkt 11

Punkt 12

Punkt 13

Punkt 14

Punkt 15

Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu

 

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Punkt 7

Punkt 8

 

Uwagi końcowe

7.1

7.2


 • 0

Oficjalna Grupa na Facebooku: https://www.facebook.com/ForumUNITRA

 


#3 Rafał

Rafał

  Administrator

 • Administrators
 • 159 postów
 • LokalizacjaUnitraFan.pl

Napisano 09 grudzień 2014 - 04:13

Aktualizacja regulaminu 09.12. 2014 godzina 16:12

 

II. PUBLIKOWANIE TREŚCI

 

15.Wszystkie materiały zawarte w serwisie unitrafan.pl mogą być wykorzystanie na potrzeby właściciela serwisu w innych serwisach pokrewnych właściciela (unitrablog.pl , profilu Facebook :

Zaloguj się lub Zarejestruj aby zobaczyć ukryta zawartość.

)

15.1.Materiały publikowane zgodnie z 15 punktem będą zawierały pełen opis osoby publikującej zdjęcie. Nick oraz odnośnik do profilu autora na forum.

15.2.Autor Danego zdjęcia zostanie powiadomiony o każdym użyciu jego zdjęcia bądź pliku.Autorowi zostanie również przesłany odnośnik w który został użyty dany materiał.

15.3.Autor danego materiału może się nie zgodzić na publikację jego własności (danego zdjęcia bądź pliku) powinien wtedy poinformować o tym mailowo administratora serwisu poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem:

Zaloguj się lub Zarejestruj aby zobaczyć ukryta zawartość.

15.4.Administrator zobowiązany jest do usunięcia danego materiału w przeciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia przez użytkownika wynikającego z punktu 15.3 regulaminu.


 • 0

Oficjalna Grupa na Facebooku: https://www.facebook.com/ForumUNITRA

 
Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych